Gouden Terebinth

Uitreiking Gouden Terebinth 8 februari 2020

Uitreiking Gouden Terebinth 8 februari 2020

De Nederlandse Stichting tot behoud van de Graftrommel is gedeeld tweede geworden!

 

De Gouden Terebinth, de tweejaarlijkse prijs van de stichting Terebinth voor funerair erfgoed, is op zaterdag 8 februari jl. uitgereikt aan het bestuur van de Stichting Sovjet Ereveld in Leusden. Deze stichting krijgt de prijs voor haar niet-aflatende inzet om de herinnering aan 865 soldaten uit de Sovjet Unie die tijdens de Tweede Wereld oorlog zijn gesneuveld of omgebracht, levend te houden.

In de afgelopen twee jaar organiseerden de vrijwilligers in Leusden een kaarsjesavond, theatrale audiotours, lezingen, herdenkingen en gastlessen. Bovendien doet de stichting onderzoek naar het verleden van de soldaten, zoekt ze actief naar de nabestaanden, en probeert ze de jeugd bij de geschiedenis van het Ereveld te betrekken.
Directeur Remco Reiding ontving de prijs in de aula van begraafplaats Tolsteeg in Utrecht uit handen van Terebinth-voorzitter Bert Lever.

 

Extra argument
De jury voegde aan haar oordeel nog een argument toe: ‘De bekroonde stichting levert door haar inzet een bijdrage aan de medemenselijkheid en de verbetering van de internationale verhoudingen, iets wat in dit gedenkjaar een extra waardering verdient.’
De prijs bestaat uit een wisseltrofee en een bedrag van duizend euro, te besteden aan een funerair doel – in dit geval wordt dat een bijeenkomst van nabestaanden met publiek.

 

Drie nominaties
Naast de winnaar waren ook genomineerd: de Stichting Oude Kerkhof in Roermond en De Nederlandse Stichting tot behoud van de Graftrommels in Veenhuizen. Deze twee genomineerden gingen overigens niet met lege handen naar huis: naast een oorkonde kregen zij elk een cheque van 250 euro.

Deskundige jury
De jury bestond uit Karel Loeff (architectuurhistoricus en directeur van Erfgoedvereniging Bond Heemschut), Nicoline Zemering (kunsthistorica en directeur van begraafplaats Rhijnhof in Leiden) en Laurens Sparrius (onderzoeker bij Floron in Nijmegen).
Stichting Terebinth wil met het uitreiken van de Gouden Terebinth personen en instellingen stimuleren zich in te spannen voor het behoud van ons funerair erfgoed in brede zin. Graven en andere gedenkmonumenten vertellen immers over ons verleden en over onze identiteit. Ze horen net zo bij de geschiedenis als molens, kerken en kastelen. Aandacht voor oude grafmonumenten brengt die geschiedenis weer tot leven.

GENOMINEERDEN GOUDEN TEREBINTH 2020 BEKEND

GENOMINEERDEN GOUDEN TEREBINTH 2020 BEKEND

De Nederlandse Stichting tot Behoud van de Graftrommel hoort bij de drie genomineerden.

 

De Gouden Terebinth, de funeraire prijs die het bestuur van Terebinth (de stichting die zich hard maakt voor funerair erfgoed) in 2015 instelde, wordt op 8 februari a.s. voor de derde keer uitgereikt. Winnaar van deze prijs is de organisatie of de persoon die zich volgens de jury in 2018-2019 uitzonderlijk heeft ingezet voor het behoud van de (historische) begraafplaats. De genomineerden zijn op 6 december geselecteerd.

 

De Terebinth-werkgroep die de prijsuitreiking voorbereidt, heeft uit vijftien aanmeldingen drie nominaties geselecteerd. Geen eenvoudige klus omdat de kandidaten in soort en karakter veel van elkaar kunnen verschillen. De genomineerden zijn: De Nederlandse Stichting tot behoud van de Graftrommel in Veenhuizen, de Stichting Oude Kerkhof Roermond en de Stichting Sovjet Ereveld in Leusden.

 

Moeilijke selectie
De werkgroep selecteerde de drie uit vijftien succesverhalen, of het nu mensen en organisaties betreft die net beginnen aan de restauratie van grafmonumenten, of om anderen die al jarenlang ervaring hebben met onderhoud en beheer van een historische begraafplaats. Of op een andere manier bij het brede publiek aandacht vragen voor het belang van begraafplaatsen en hun positie in de samenleving. Enthousiasme en doorzettingsvermogen vindt Terebinth bij alle kandidaten terug.
Op zaterdag 8 februari 2020 krijgen de genomineerden de gelegenheid hun project te presenteren in de aula van begraafplaats Tolsteeg in Utrecht. De jury (Karel Loeff (directeur Erfgoedvereniging Heemschut), Laurens Sparrius (onderzoeker bij Floron) en Nicoline Zemering (directeur begraafplaats Rhijnhof)) bepaalt dan wie de winnaar van de Gouden Terebinth 2020 wordt.

 

Vijftien succesverhalen
Tot 21 oktober konden kandidaten voor deze nationale prijs worden aangemeld. Vijftien aanmeldingen waren het resultaat. Naast de drie genomineerden waren dat onder andere: het bestuur van de Stichting Op den Rösheuvel in Valkenswaard; de Stichting Oude Begraafplaats Gouda; de Werkgroep Funerair erfgoed van de Oudheidkundige Kring Hulst; Werkgroep Hôf & Toer in Huizum en de Stichting Online-Verleden.
Terebinth wil met het uitreiken van de Gouden Terebinth (wisseltrofee en geldbedrag van 1.000 euro) personen en instellingen stimuleren zich in te spannen voor het behoud van de traditionele begraaf-plaats en ons funerair erfgoed in bredere zin. Graven en andere gedenktekens vertellen immers over ons verleden en over onze identiteit. Ze horen net zo bij onze geschiedenis als molens, kerken en kastelen. Aandacht voor oude grafmonumenten brengt die geschiedenis weer tot leven.

 

Eerdere winnaars van de Gouden Terebinth waren: de stichting Oude Groninger Kerken en Stichting Ter Navolging Tiel. Meer informatie over de onderscheiding, zie https://www.terebinth.nl.

Voorgedragen voor de Gouden Terebinth 2020

Voorgedragen voor de Gouden Terebinth 2020

De Nederlandse Stichting tot behoud van de Graftrommel is deze maand voorgedragen voor de onderscheiding de Gouden Terebinth van de Stichting Terebinth.

 

Terebinth is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het behoud van funerair erfgoed in Nederland. Behoud van en aandacht voor waardevolle begraafplaatsen en grafmonumenten staat daarbij voorop.

In 2015 riepen zij een landelijke prijs in het leven voor een persoon of organisatie die zich bijzonder heeft ingespannen voor het beheer of behoud van funerair erfgoed, of die ons funerair erfgoed op een uitzonderlijke manier onder de aandacht heeft gebracht.

 

De Nederlandse Stichting tot Behoud van de Graftrommel is trots op deze nominatie.

De prijs- de Gouden Terebinth- wordt voor de derde maal uitgereikt in januari 2020.