Lezingen

Lezing Beetsterzwaag d.d. 31 augustus 2019

Lezing Beetsterzwaag d.d. 31 augustus 2019

In de prachtige dorpskerk van Beetsterzwaag hadden zich zaterdag 31 augustus 15 geïnteresseerden verzameld voor de lezing over graftrommels en de bloemenkransen.
Leo en Pieke van Doorn, medewerkers van de Stichting tot Behoud van de Drentse Graftrommels uit Veenhuizen, hadden ter ondersteuning van hun verhaal gereedschap en informatiemateriaal meegenomen.


Een bijzondere gebeurtenis deed zich voor: de heer Rimmert Kroese en zijn vrouw Susan boden de Stichting hun drie plakboeken met informatie aan over de graftrommels in Friesland. Een lijvig en uit gebreid gedocumenteerd werk!
De plakboeken bevatten foto’s van 235 trommels in Friesland. Waarschijnlijk zijn er enkele nog nooit getoond omdat zij zich bevonden op zolders van baarhuisjes op begraafplaatsen en kerkhoven.
De Stichting is de familie erg dankbaar voor de aangeboden documentatie en zal dit zeker in het museum in Veenhuizen gaan gebruiken.


Verder is er gesproken over de mogelijkheid om de enige graftrommel die Beetsterzwaag rijk is te laten restaureren door het restauratieatelier.
Na een mooie middag ging ieder weer huiswaarts met veel nieuwe informatie over Nederlands funerair erfgoed!

 

De graftrommel op het kerkhof van Beetsterzwaag
De graftrommel op het kerkhof van Beetsterzwaag