Brielle

Zeldzame graftrommel voor Historisch Museum Den Briel

Zeldzame graftrommel voor Historisch Museum Den Briel

In aanwezigheid van een klein, select gezelschap is vrijdag 27 november 2020 door burgemeester Gregor Rensen aan Marijke Holtrop, directeur van het Historisch Museum Den Briel, een zeldzame graftrommel overhandigd.


Door het vertrouwen dat het particuliere initiatief van de heer J.Caesar kreeg van het bestuur van de gemeente Brielle, kon voorkomen worden dat deze zeldzame graftrommel eindigde als afval. Deze trommel of kransdoos werd in 1924, dus bijna een eeuw geleden, op een graf geplaatst in park 5 van de oude algemene begraafplaats te Brielle. Het is nog niet bekend op wiens graf de graftrommel heeft gelegen. Daar doet de heer Caesar nog onderzoek naar.


In een schuur
De heer Caesar was geattendeerd op de trommel, die in een schuur lag, op de oude begraafplaats in Brielle. Hij besefte gelijk dat het hier ging om iets heel bijzonders. De graftrommel is door hem gerestaureerd. Een dergelijke trommel komt zelden voor, wat dus iets zegt over de cultuurhistorische waarde ervan. De heer Caesar was vrijdag bij de overhandiging aanwezig en hij gaf aan, erg blij te zijn dat de trommel uit de vergetelheid is gehaald.


Tentoongesteld
Op 2 november jongstleden was de trommel te zien in de Catharijnekerk in Brielle, toen de conservator van het Briels museum mevrouw J. de Lange, de krans als museumwaardig beoordeelde. Zij heeft de verantwoordelijke bestuurders kunnen overtuigen van de cultuur historische waarde van de trommel met krans en deze over te dragen aan het Historisch Museum Den Briel. Het kwetsbare object zal opgesteld worden op de eerste torenverdieping van de Catharijnekerk in Brielle, waar reeds meer objecten van het museum worden tentoongesteld.

Historie

Tussen ongeveer 1850 en 1940 werden grafkransen in trommels geplaatst om deze tegen weersomstandigheden te beschermen. Meestal waren de trommels gemaakt van zink of blik, met een glasplaat als deksel. Wel was dit in de beginperiode alleen voorbestemd voor de rijkere mensen, omdat de armere mensen een dergelijke trommel niet konden betalen.


Tientallen trommels
In het streekarchief Voorne Putten vind men aanwijzingen dat het om tientallen trommels ging, op Voorne Putten zijn er nu drie bekend. Een door het atelier in Veenhuizen gerestaureerde trommel in Oostvoorne, de trommel in Brielle en een lege trommel in Hekelingen. Van de trommel in Hekelingen is bekend op wiens graf deze heeft gelegen.


Plantaardig materiaal
De trommel met krans in Brielle is zeldzaam, omdat dit waarschijnlijk één van de weinigen is die bestaat uit plantaardig materiaal. De krans is gemaakt van stro met daarop Kaardenbollen; een distelachtige plant. Van de tienduizenden trommels die ooit op de Nederlandse, Belgische en Franse begraafplaatsen lagen, zijn er nu in Nederland een kleine duizend over. Deze vinden we voornamelijk in de noordelijke provincies.

 

Bron: Brielse Mare, historische vereniging de Brielse Maasmond.